L’estat de l’energia: l’informe anual 2016 de l’Agència Internacional de l’Energia

L'estat de l'energia: l'informe anual 2016 de l'Agència Internacional de l'Energia
Event on 2017-01-25 20:00:00
PRESENTACIÓ DE LA TERTÚLIA Energia i Societat és un espai de debat regular al voltant d'un sopar. En format tertúlia sobre una temàtica d’actualitat es comptarà amb un convidat rellevant que presentarà la qüestió per passar, a continuació, al debat. La tertúlia està oberta a tots els interessats, que hi participen a títol personal. Cal inscriure-s’hi prèviament i abonar en aquest moment el cost del sopar per agilitzar el procés i garantir un ordre d’inscripció rigorós. La durada prevista serà de 2h 30m. Hi ha poques regles, però estrictes: puntualitat, evitar converses paral·leles i promoure les intervencions curtes i concretes per part dels assistents, a més de les habituals a nivell de respecte a totes les opinions expressades. L'opinió dels convidats no reflexa la dels organitzadors de la tertúlia. ____________________________________________________________________________________ TEMA DEL DIA 25 DE GENER DE 2017 L'estat de l'energia: l'informe anual 2016 de l'Agència Internacional de l'Energia “Les importants transformacions que tindran lloc en el sistema energètic mundial en les properes dècades posicionen a les energies renovables i al gas natural com els principals recursos per satisfer el creixement de la demanda fins el 2040” Aquesta és una de les principals conclusions de l'última edició del World Energy Outlook (WEO 2016), la publicació emblemàtica de l'Agència Internacional de l'Energia (IEA). Però no és la única. Per això, volem iniciar l’any amb el primer sopar-tertúlia “Energia i Societat” reflexionant al voltant d’algunes qüestions sobre el futur de l’energia d’acord amb l'anàlisi del World Energy Outlook (WEO) i altres informes de la sèrie WEO-2016: - S'ha trencat el vincle entre l'augment de l'activitat econòmica, la demanda d'energia i les emissions de CO2 relacionades amb l'energia (procés conegut com decoupling)? - Quins combustibles i tecnologies permeten portar a la pràctica els acords assolits a Paris? - Hi ha límits per al creixement de les energies renovables? - Per romandre per sota del 2ºC: que es requereix del sistema energètic? - Què pot fer el sector energètic per reduir la contaminació de l'aire? - S’estan fent les inversions correctes en el món de l’energia? - Com podrien evolucionar els principals riscos per a la seguretat energètica en les pròximes dècades? - ¿Estem en el camí per aconseguir l'accés universal a l'energia? - Subsidis a l’energia: deixant els combustibles fòssils i a favor de les energies renovables? El World Energy Outlook 2016 preveu grans transformacions en el panorama energètic mundial. No hi ha una única visió del futur, ni tampoc ningú té la resposta perfecte. Es tracta de debatre, posar en comú les opinions i aportar criteris per entendre millor el debat que a nivell global existeix al voltant de l’energia. A partir d’aquí, segur podrem fer una anàlisi més acurada per poder aplicar-ho a la nostra societat i empreses. No esperem trobar respostes a tot, perquè del que es tracta, segurament, és de poder fer-nos les preguntes precises. Us esperem, doncs, a aquesta primera sessió del 2017 i compartir els trets principals del WEO 2016 de l’AIE a partir de l’anàlisi d’en Mariano Marzo. Per preparar la sessió, us recomanem els següents enllaços on trobar un resum del document WEO 2016 i algunes valoracions:           - http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2016_ExecutiveSummary_Spanishversion.pdf -  http://www.funseam.com/es/informes-funseam/principales-conclusiones-del-world-energy-outlook-2016 -  http://energywatchgroup.org/international-energy-agency-undermines-global-climate-protection-energy-security-latest-world-energy-outlook/  ___________________________________________________________________________________________________  Per a la tertúlia del proper dia 25 de gener comptarem l'invitat serà el professor Mariano Marzo, Catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, i coorganitzador de la tertúlia. La nostra intencií és que la tertúlia de cada mes de gener estigui dedicada a fer balanç de l'any i perspectives pel següent, a partir de l'informe de la IAE i que sigui el professor Marzo qui en faci l'exposició.    _____________________________________________________________________________________________________ MANIFEST DE LA TERTÚLIA El tema energètic es una qüestió d’estat al que la majoria dels països del nostre entorn confereixen el màxim nivell de prioritat estratègica en l’acció de govern. Al cap i a la fi, energia és la capacitat de realitzar un treball, de conferir moviment, modificar la temperatura o transformar la matèria. Considerem per un moment el profund significat que aquestes paraules tenen per a l’economia, la política industrial, el benestar i la plena sobirania d’un país. Per a una societat industrial com la nostra els recursos energètics no són un tipus més de matèria primera: constitueixen una categoria a part. No només perquè són els que fan possible tota l’activitat econòmica, sinó perquè, a més, les regles que governen el comportament d’altres matèries primeres no poden ser aplicades de forma simplista. “Power is power”, que ve a dir que l’energia (i la potència) és poder o, en altres paraules, que energia i geopolítica són les dues cares d’una mateixa moneda Al seu llibre, “Small is Beautiful”, Schumacher comenta: “És impossible obviar el problema de l’energia. És impossible exagerar la seva centralitat.(...). Mentre hi ha prou energia primària –a preus tolerables- no existeix cap raó per pensar que qualsevol coll d’ampolla en el subministrament d’una altra matèria primera no pugui ser superat o eludit. D’altra banda, una escassetat d’energia primària comportaria una caiguda tal de la demanda de la majoria d’altres productes que seria molt poc probable que se suscités qualsevol problema d’escassetat respecte a aquests últims”. Un dels errors bàsics del pensament econòmic predominant és precisament analitzar els recursos energètics com si fossin matèries primeres similars a qualsevol altra. L’energia segueix el dictat de lleis pròpies, molt diferents de les normes que regeixen les activitats econòmiques en creixement continu. Provar de predir l’economia de l’energia sense fer atenció als límits i a les lleis de la termodinàmica és un absurd. I malgrat tot això, parlem poc d’energia. Als països desenvolupats, l'energia és present en tot el que ens envolta. I resulta sorprenent que sent un element vital en pràcticament tots els aspectes de les nostres vides no li dediquem una atenció més àmplia i continuada. Gairebé mai no ens aturem a reflexionar sobre el paper fonamental que l'energia exerceix a les nostres vides. Dissortadament, cal una interrupció del subministrament o un augment de preus perquè el tema de l'energia susciti un cert interès, no sols entre l'opinió pública sinó, el que és pitjor, entre bona part de la classe política. I és que al món dels serveis de l'energia tot succeeix de forma tan aparentment simple i automàtica que només una contrarietat desperta la nostra atenció.  Què s’entreveu a l’horitzó energètic i quins són els principals desafiaments que hem d’encarar en les pròximes dècades? Peter Voser, ex-director executiu de Royal Dutch Shell planteja una sèrie de reptes, íntimament relacionats entre si, de manera que no és possible provar de resoldre’ls tots separadament. En primer lloc, destaca el trilema de les “3E” “energy-economy-ecology” en funció del qual podem interpretar les prioritats de les diferents polítiques energètiques atès que no podem maximitzar les tres variables alhora. Voser planteja també un segon trilema, el de les “3A” “availability-accessibility-acceptability”, que es refereix a la importància de no pensar només en el recurs, sinó en la tecnologia adequada per aprofitar-la i que ho sigui en termes acceptables per la societat. Aquests reptes s’han d’afrontar en un context d’augment demogràfic i d’acceleració de l’economia amb implicacions també sobre la producció d’aliments (a on pot competir amb la producció de biocombustibles) i l’accés a l’aigua (també necessària en el procés de transformació energètica, especialment en el cas de petroli i gas no convencionals). Estem davant, doncs, d’una perspectiva realment complexa, més enllà del fenomen tecnològic pròpiament, i en ple procés de canvi accelerat. I davant d’això, sovint trobem una dinàmica de trivialització i simplificació dels temes complexos que porta a substituir el criteri i el coneixement per una opinió acrítica i, sovint, apriorística. La darrera reunió de la COP21 a París de desembre de 2015 ens confirma inequívocament que l’amenaça sistèmica del canvi climàtic ens porta cap a un procés de transició energètica sense precedents per arribar, durant les properes dècades, a una societat descarbonitzada. Les implicacions socials, econòmiques, de tota mena, d’aquest repte contemporani generen la necessitat d’iniciar en el si de la societat catalana una debat en profunditat sobre la qüestió energètica. I amb aquesta finalitat ens proposem, com a primer pas, una tertúlia regular sota el títol genèric “Energia i Societat”. Una reflexió oberta a tothom, multidisciplinària, que fugi dels apriorismes i fonamentada en l’esperit crític i el mètode científic estès al conjunt de la societat. No es pretén donar respostes, sinó incitar un  debat crític des del convenciment que el primer pas per resoldre un problema es formular-lo correctament. Mariano Marzo, Pep Salas, Daniel Quer

at Bar Velódromo
Muntaner, 213.
Barcelona, SpainBar Velódromoсистема финансового

Be Sociable, Share!